Menu

Schoolmaatschappelijk werk

De school moet een plek zijn waar een kind zich goed kan ontwikkelen en zijn/ haar talenten kan ontplooien. Omdat te bereiken kan een Smw+ ondersteuning bieden aan het kind, het gezin en ook de leerkracht.

Deze hulp bestaat uit:

  • Het deelnemen aan het ondersteuningsteam,
  • Een inloopspreekuur voor zowel ouders als leerkrachten. Daarin kunnen ouder(s) / verzorger(s) binnen stappen voor een gesprek.
  • Dit kunnen diverse vragen zijn, qua opvoeding of zorgen/problemen die zich op school of thuis voor doen.
  • Ondersteunen van leerkrachten bij vragen met betrekking tot een leerling of de hele klas.
  • Voeren van gesprekjes met een leerling en eventueel werken aan doelen die het kind lastig vindt.
  • Huisbezoeken bij het gezin thuis. Wanneer er vragen vanuit ouder(s) zijn bestaat de mogelijkheid om samen te kijken naar mogelijke oplossingen ten aanzien van opvoeding, pedagogische vragen of voor eventueel andere passende (intensievere) hulp.
  • Het geven van sociale weerbaarheidstrainingen in een groep op school. (Dit in overleg met school).
  • De Smw-er heeft goed contact met school, ouders en de kinderen.Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk +Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld; inslapen, zelfstandig aankleden, bedplassen, communiceren, onzekerheid, leren op school, vriendschappen of opkomen voor zichzelf? Of zijn er andere vragen op het gebied van opvoeding of gedrag? Zou u daar wel eens over willen praten met iemand en een advies krijgen waarmee u weer zelf verder kunt? U kunt vrijblijvend binnenlopen op de aangeven dagen of bellen of mailen voor een afspraak. Ik kan ook bij u thuis langs komen.

Soms is er behoefte aan een beetje ondersteuning, advies of een luisterend oor.

Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met Joyce van Bruggen: 06 -11581374   j.v.bruggen@spirit.nl

Joyce van Bruggen

Werkdagen zijn maandag en dinsdag

Schoolmaatschappelijk werker +