Menu

Werkvormen

Kring

De kring is op Kawama een moment van de dag om als groep samen gedachten en ervaringen uit te wisselen. In de kring kunnen ook bijvoorbeeld ervaringen van activiteiten worden geëvalueerd.

kring-1 kring

Contractwerk

Om goed af te stemmen op de leerbehoefte van het kind bieden we het werk aan op drie verschillende niveaus binnen een jaargroep. De lessen, verwerkingsopdrachten en keuzeopdrachten staan per dag of week beschreven op de werkbrief, het contract. De contracten zijn gedifferentieerd op instructiebehoefte, niveau en tempo van de leerling. Het komt de betrokkenheid van de leerling ten goede als de leerstof en de verwerking afgestemd zijn op wat het kind aan kan en af kan krijgen

Projectwerk

Rondom een thema/onderwerp richten kinderen zich tijdens projectwerk op het ontdekken van de wereld om ons heen.

De onderwerpen hebben raakvlakken met de natuur, techniek, burgerschap, de aarde en geschiedenis. Projectwerk is een manier om op school de wereld te verkennen. We willen graag dat kinderen onderzoeken, ontdekken en hun bevindingen dan uitwerken. Naast het verwerven van kennis maken ze zich vaardigheden eigen zoals opzoeken, samenwerken en presenteren.

Atelier

Bij atelier gaat het om actief bezig zijn en ervaringen opdoen. Het gaat hierbij om activiteiten binnen school zoals bijvoorbeeld koken of beeldhouwen maar ook om activiteiten buiten school. Hierbij wordt vaak begeleiding gevraagd van ouders.

 Kiungo

Iedere maand presenteren de kinderen klassen doorbrekend elkaars talenten.