Menu

Gesprekken

Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de kinderen en de gang van zaken in de groep. Een gesprek geeft u als ouder de gelegenheid met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten. U kunt ook door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek.  U kunt ook door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek.

Tijdens de gesprekken willen we naast u juist ook de kinderen actief betrekken. Het gaat tenslotte om hún ontwikkeling! Wie weet er beter dan de kinderen zelf hoe het hen vergaat in hun ontwikkeling. Zij weten als geen ander wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden, hoe zij met anderen omgaan, enz. Bovendien zijn kinderen verrassend goed in staat om te reflecteren op zichzelf.  We willen kinderen medeverantwoordelijk maken en hen positief motiveren. Alle reden dus om kinderen bij deze gesprekken te laten aansluiten. Van te voren  wordt het gesprek in de klas voorbereid met uw kind aan de hand van een formulier.

Iedere maand worden er kind-ouder-leerkracht gesprekken gepland. Een gesprek duurt 10-15 minuten. De gesprekken worden via Digiduif aangekondigd en u kunt zich ook via Digiduif aanmelden hiervoor. Wij verwachten dat u zich twee tot drie keer per schooljaar inschrijft voor een gesprek.