Menu

Kernwaarden

Welbevinden We willen ons onderwijs zo inrichten dat kinderen zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. We vinden het van belang dat kinderen zich goed voelen, want een hoog welbevinden zorgt voor een goede emotionele ontwikkeling. We willen dat kinderen plezier beleven, ontspannen zijn en een energieke en zelfverzekerde indruk uitstralen.               

Betrokkenheid Op Kawama willen we activiteiten zo aanbieden dat kinderen geboeid zijn, betrokken zijn en er plezier aan beleven. Concentratie en motivatie van het kind wordt zo vergroot.          

Verantwoordelijkheid Heb vertrouwen in jezelf en in elkaar. We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen, waarbij we samen met de ouders het gesprek aangaan over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het leerproces.      

Openheid We gaan de dialoog aan met het kind en de ouders. Duidelijk en toegankelijkheid is verweven in ons dagelijks handelen.      

Initiatief Wij vinden het belangrijk dat kinderen keuzes mogen en durven maken. Wij geven kinderen de ruimte zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.  

Verbondenheid Een hoog welbevinden zorgt ervoor dat je je verbonden weet met jezelf en je omgeving. We willen kinderen betrekken bij de inrichting van die omgeving en het bedenken van gezamenlijke activiteiten. Wij vinden het belangrijk kinderen te motiveren voor hun werk. Dit doen wij door ze veel ruimte voor hun eigen inbreng te geven. Samenwerkend leren verhoogt niet alleen de motivatie, maar ook de sociale competentie van  de kinderen.